Přeskočit na hlavní obsah

Když se procházíme prostorem Mariánského náměstí, kde před nedávnem vybudovalo Jihočeské divadlo provizorní objekt, ve kterém odehrálo mimo jiné operu Dalibor, tak si znovu připomeneme letitou snahu vybudovat zde novou budovu, která by sloužila nejen Jihočeskému divadlu, ale také například Jihočeské filharmonii. Současná radnice o tomto mlčí, ale je třeba připomenout stále platný Strategický plán města, kde je tento úkol zakotven, nebo studii vypracovanou Nadační fondem Jč divadla, která posoudila jak prostorové umístění stavby v tomto prostoru, tak i ekonomickou stránku věci. Zdá se, že tyto dokumenty leží bez užitku někde v šuplíku. Znovu aktivně oživíme snahu vybudovat na Mariánském náměstí budovu Jihočeského divadla odpovídající potřebám 21. století. Připomínáme to zejména v souvislosti s aktivitou, kterou odstartoval podnět některých novinářů, totiž přihlásit naše město do soutěže o Evropské město kultury 2028. Tato aktivita má naši podporu, zejména zápal kolektivu mladých lidí připravujících podklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení. Bohužel zde chybí jakákoliv viditelná snaha vedení radnice podpořit kandidaturu směrem k orgánům, kde se bude o národní nominaci rozhodovat, zejména k Ministerstvu kultury. Ostatní konkurenti (Liberec, Brno, Broumov) jsou v tomto směru mnohem aktivnější. 

Jihočeské divadlo a jeho financování je předmětem neustálého pošťuchávání mezi městem a Jihočeským krajem. Na jedné straně slouží divadlo širokému okruhu občanů kraje a je financováno městem, na druhé straně kraj financuje kulturní instituce sloužící městu jako například knihovnu, galerii, muzeum i filharmonii. Místo nevraživosti chceme hledat společně optimální vztahy mezi krajem a městem vedoucí ke spokojenosti občanů.

Když se už bavíme o budovách, ve kterých se provozují kulturní aktivity, tak nezapomínáme ani na potřebnou rekonstrukci Slavie (respektive na její přestavbu). Tento projekt jistě dokončíme, i když z hlediska divácké kapacity nepřinese žádnou novou kvalitu. Zároveň se zaměříme na prověření toho, jak v městě kulturní infrastrukturu provozovat. Současný stav, kdy se o tyto objekty stará Správa domů, nepovažujeme za optimální.

České Budějovice, které jsou centrem turisticky oblíbeného Jihočeského regionu, mají v tomto směru velký potenciál. Zdá se nám, že pro jeho využití nefunguje spolupráce města se svými partnery v Horním Rakousku a Bavorsku, s Lincem a Pasovem. Zde vidíme mnoho možností pro zlepšení.

Jaromír Talíř
kandidát za KDU-ČSL a TOP 09 – Společně pro Budějovice