Naši kandidáti

Nabízíme posledními čtyřmi lety ověřenou spolupráci KDU-ČSL a TOP 09 a dalších nezávislých osobností v Českých Budějovicích.

TOP 09

01. JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

náměstek primátora, advokát

Komunální politice jsem se začal věnovat v roce 2010, krátce po založení TOP 09. Měl jsem neodbytný pocit, že nestačí jen rozumovat v hospodě, ale aktivně se podílet na veřejném životě. I když jsem byl nucen podstatně omezit svoji advokátní činnost, jsem přesvědčen, že šlo o správné rozhodnutí. Práce pro naše město mě baví a naplňuje. V posledním období jsem věnoval velké úsilí snaze omezit dopravu v centru města a mám radost, že jsme nakonec našli shodu alespoň na realizaci prvních kroků. Náměstí bohužel stále ještě funguje jako kruháč, ale věřím, že tomu tak v dalším období už nebude. Za největší výzvy do dalšího období považuji zajištění dostupného městského bydlení a tepla za rozumné ceny. To první jsme už rozjeli. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci pro 300 nových bytů v šesti domech. Teď je musíme postavit. Na městskou Teplárnu musíme napojit co nejvíce domů a nízkou cenu tepla v ní ohlídat.
Šimon Heller
KDU-ČSL

02. Mgr. Šimon Heller

učitel na gymnáziu, poslanec

V Českých Budějovicích chci více stromů, dostupných bytů a kultury. Chci aby naše město žilo a mladí lidé tu zůstávali a nebo se sem po škole chtěli vracet. Proto kandiduji do zastupitelstva města. Již 3 roky jako zastupitel zveřejňuji podrobné zápisy ze zastupitelstev našeho města. Férová a transparentní komunikace musí být v 21. století samozřejmostí.
Michaela Kudláčková
KDU-ČSL

03. Ing. Michaela Kudláčková

zástupce ředitele Biskupského gymnázia

Proč kandiduji? Protože již od narození žiji v ČB, jsem patriot a o politiku se zajímám jak na úrovni místní, tak i celostátní či mezinárodní.

Co obohacuje můj život v tomto městě?

- kontakt s mládeží, která umí kriticky myslet
- setkávání s rodiči, kterým jde o kvalitní výchovu a vzdělání dětí
- možnost zaměstnání ve prosperujících firmách
- velmi kvalitní zdravotnictví
- bohaté kulturní a sportovní zázemí pro každého
- pestrá škála aktivit pro seniory
- možnost aktivní účasti na duchovním životě
- společenství rozumných lidí ochotných se angažovat

Co mi vadí?

- klesající požadavky na úroveň vzdělání
- nekoncepční prorodinná politika
- zhoršující se dostupnost bydlení
- dopravní situace ve městě
- hrozící pokles životní úrovně kvůli špatné energetické koncepci
- neschopnost médií uklidnit rozštěpenou společnost
- bující administrativa a závislost na EU na všech úrovních

Co mohu nabídnout?

- dlouholetou zkušenost v oblasti vzdělávání a řízení školy
- příklon ke konzervativní politice a tradičním hodnotám
- angažovanost praktikujícího katolíka
- pomoc potřebným
- aktivní znalost tří světových jazyků
- možnost pokračovat ve funkci zastupitele příp. v dalších funkcích

TOP 09

04. Ing. Oldřich Souček

vývojový pracovník

Jsem ženatý již 34 let, mám dospělého syna a pracuji ve firmě BOSCH ve vývoji senzorů. Jsem rodilý Budějčák, po základní škole na Rudolfovské jsem vychodil Gymnázium J.V. Jirsíka (tehdy Karla Šatala), obor matematika-fyzika. Následně jsem vystudoval Vojenskou akademii v Brně, konstrukci zbraní a munice. Studoval jsem logistiku a nákupní systém ozbrojených sil ve Spojených státech.
Jsem bývalý voják, mimo jiné jsem sloužil rok v misi IFOR/SFOR, tři roky v NATO. Pracoval jsem jako představitel Národního ředitele pro vyzbrojování k Evropské obranné agentuře. Pomáhal jsem organizovat první předsednictví České republiky v EU.
České Budějovice jsou mé rodné město. I přes velký pokrok je zde mnoho oblastí, ve kterých jsou Budějce pomalejší, nebo přímo zaostávají. Jako zastupitel města budu usilovat o to, aby se Budějovice jako město opět rozvíjely harmonicky, aby radnice byla orgánem řízení města 21.století a aby město samotné poskytovalo svým občanům příležitosti studovat, pracovat, bezpečně a aktivně žít. České Budějovice, jako metropole turistického regionu mají potenciál být městem energeticky soběstačným, zeleným a přívětivým nejen ke svým občanům, ale i k návštěvníkům. Budějovice mají dlouhou historii správního město, které strážilo i české korunovační klenoty. Rád přispěji k tomu, aby město umělo svou historii ukázat a chránit ji. V neposlední řadě, aktivní a sportující lidé, jsou výrazem moderního a zdravého města. Dostatek veřejných sportovišť, dětských hřišť, bezpečných cyklostezek a sportovních hal, je pro zdravý život občanů klíčový. Prostě, aby v Českých Budějovicích chtěl žít každý.
Petra Šebestíková
TOP 09

05. Ing. Petra Šebestíková

controlling

Mým dlouholetým snem, jako matce tří sportovně založených dětí, je tělocvična u každé základní školy zřizované městem, aby se i děti nesportovních rodičů mohli seznámit pokud možno se všemi základními sporty a aby mohly všechny školy svým žákům poskytnout 3h tělocviku týdně a to i v zimě.
Jako město s největším zaměstnavatelem s technickým zaměřením a tudíž neustále poptávajícím zaměstnance s technickým vzděláním všech úrovní, bych ráda věnovala pozornost vzdělávání dětí již na základní škole zaměřené na pracovní činnosti – zejména vybavení dílen, praktické ukázky výroby nejrůznějších předmětů či exkurze do výrobních společností.
A v neposlední řadě pokračovat v participativním rozpočtu města – obyvatelé města totiž sami nejlépe ví, co jim v jejich okolí chybí, co by jim zlepšilo v našem městě žití.
KDU-ČSL

06. Ing. Jaromír Talíř

konzultant a exministr kultury ČR

Když se procházíme prostorem Mariánského náměstí, kde před nedávnem vybudovalo Jihočeské divadlo provizorní objekt, ve kterém odehrálo mimo jiné operu Dalibor, tak si znovu připomeneme letitou snahu vybudovat zde novou budovu, která by sloužila nejen Jihočeskému divadlu, ale také například Jihočeské filharmonii. Současná radnice o tomto mlčí, ale je třeba připomenout stále platný Strategický plán města, kde je tento úkol zakotven, nebo studii vypracovanou Nadační fondem Jč divadla, která posoudila jak prostorové umístění stavby v tomto prostoru, tak i ekonomickou stránku věci. Zdá se, že tyto dokumenty leží bez užitku někde v šuplíku. Znovu aktivně oživíme snahu vybudovat na Mariánském náměstí budovu Jihočeského divadla odpovídající potřebám 21. století.

Připomínáme to zejména v souvislosti s aktivitou, kterou odstartoval podnět některých novinářů, totiž přihlásit naše město do soutěže o Evropské město kultury 2028. Tato aktivita má naši podporu, zejména zápal kolektivu mladých lidí připravujících podklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení. Bohužel zde chybí jakákoliv viditelná snaha vedení radnice podpořit kandidaturu směrem k orgánům, kde se bude o národní nominaci rozhodovat, zejména k Ministerstvu kultury. Ostatní konkurenti (Liberec, Brno, Broumov) jsou v tomto směru mnohem aktivnější.

Jihočeské divadlo a jeho financování je předmětem neustálého pošťuchávání mezi městem a Jihočeským krajem. Na jedné straně slouží divadlo širokému okruhu občanů kraje a je financováno městem, na druhé straně kraj financuje kulturní instituce sloužící městu jako například knihovnu, galerii, muzeum i filharmonii. Místo nevraživosti chceme hledat společně optimální vztahy mezi krajem a městem vedoucí ke spokojenosti občanů.

Když se už bavíme o budovách, ve kterých se provozují kulturní aktivity, tak nezapomínáme ani na potřebnou rekonstrukci Slavie (respektive na její přestavbu). Tento projekt jistě dokončíme, i když z hlediska divácké kapacity nepřinese žádnou novou kvalitu.

Zároveň se zaměříme na prověření toho, jak v městě kulturní infrastrukturu provozovat. Současný stav, kdy se o tyto objekty stará Správa domů, nepovažujeme za optimální.
České Budějovice, které jsou centrem turisticky oblíbeného Jihočeského regionu, mají v tomto směru velký potenciál. Zdá se nám, že pro jeho využití nefunguje spolupráce města se svými partnery v Horním Rakousku a Bavorsku, s Lincem a Pasovem. Zde vidíme mnoho možností pro zlepšení.

KDU-ČSL

07. Mgr. Jan Martínek

asistent 1. náměstka hejtmana, poradce, teolog

Jsem táta od rodiny, který po našem městě chodí hlavně s kočárkem. Z této perspektivy si uvědomuji, že na mnoha místech jsou milovníci chůze až ti poslední, na koho se myslí. Proto se chci zasadit o to, aby byl pěší pohyb po městě příjemným zážitkem a nikoliv překážkovou dráhou.
TOP 09

08. MUDr. Libor Zdařil

zubní lékař

České Budějovice budou v blízké budoucnosti čelit mnoha výzvám. Ekonomické problémy a změna klimatu budou klást na město dosud nebývalé tlaky. Čekají nás dokončení významných dopravních staveb, které spolu se změnami v energetice, smysluplným architektonickém rozvojem města a zeleně mohou ovlivnit zásadně budoucnost města na mnoho desetiletí. Chci přispět, abychom v rámci těchto změn vykročili z provinčnosti a stali se skutečnou evropskou metropolí mezi Prahou a Linzem.
TOP 09

09. Ing. Václav Kaska

jednatel stavební společnosti

Rád bych redukoval počet zaměstnanců budějovického magistrátu. Firmy nemůžou sehnat lidi a na úřadech jich sedí zbytečné množství.

Dále bych se rád zasadil o skutečné kroky k řešení neutěšené budějovické dopravy: spolu s ŘSD a krajem urychleně dobudovat dálniční obchvat, městský okruh a přivaděče k dálnici D3. Zamezit špatné koordinaci uzavírek ve městě. Dále vybudovat minimálně dva mosty přes Vltavu a podjezd pod nádražím. Chtěl bych rozpracovat myšlenky o MHD zdarma, zmenšení nebo přesunu nákladového nádraží z krajského města např. na nevyužívané seřadiště do Hrdějovic. Zlepšit parkování na sídlištích a dokončit modré zóny.

Hospodařit zodpovědně, s vizí a tahem na branku, tak jako zkušení podnikatelé na radnici v dobách Lanny a Zátky, kteří svůj um poskytli městu a jeho obyvatelům.

KDU-ČSL

10. Štěpán Malík

obchodní zástupce Grena a.s.

Pocházím z Borovan, je mi 51 let, jsem ženatý a s manželkou máme dvě dospělé dcery. Od 1998 žiji trvale v ČB.
Pracuji 19 let u firmy Grena a.s., jako obchodní zástupce pro desky Grenamat.
Životem mne od malička doprovází hudba, jsem varhaníkem u sv.Vojtěcha ve Čtyráku.
V mé široké rodině máme jednu dědičnou vlastnost, zájem o dění kolem sebe, v místě, kde žijeme = komunální politika. To mne také "postihlo" a v ČB se angažuji na různých úrovních, a to nejen pro magistrát města.
Mé heslo: "Slušnost není slabost".
KDU-ČSL

11. Ing. Václav Protiva

interní auditor, poradce

Otec dvou dětí, kterého trápí stav sportovišť a dopravy v Budějcích. Jinak cvičitel mladšího žactva v českobudějovickém Sokole.
TOP 09

12. Jan Čanda

vývojář webových aplikací

Vrátil se ze světa do rodných jižních Čech inspirován, jak se co dělá jinde. Živí se programováním systémů pro efektivnější fungování firem. Město se sice nedá řídit jako firma, ale pár triků se dá využít i tak.
TOP 09

13. Mgr. František Hřídel

pedagog

Učitel zeměpisu, co miluje turistiku v odlehlých koutech. Otec dvou dětí, co se nenudí.
KDU-ČSL

14. Mgr. et Bc. Jiří Heller

učitel na gymnáziu

Pracuji jako učitel na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích. Denně tedy potkávám mladé lidi, mohu s nimi diskutovat o jejich problémech a o současném světě. Uvědomuji si, jak je dnes důležité hodnotové zakotvení, aby mladý člověk v dnešním složitém světě obstál.
Město je zřizovatelem mnohých škol, významně ovlivňuje kvalitu výuky i pedagogického sboru. Město musí své školy podporovat nejen materiálně, ale také aktivně naslouchat ředitelům škol a jejich problémům. Myslím na budoucnost Českých Budějovic, tedy na naše děti a mladé lidi. Pojďme jim v našem městě vytvořit dobré podmínky pro jejich vzdělání a osobní rozvoj.
KDU-ČSL

15. Ing. Ondřej Talíř

dopravní inženýr

Chtěl bych svou měrou přispět k tomu, aby Budějce byly moderní město evropského významu. Aby chytře dokázaly nejen hospodařit, ale i využívat svůj veřejný prostor. Aby byla udržitelná mobilita preferována před pohodlností. Aby byly plné kulturního života a každý si tu našel svoje.
TOP 09

16. Miroslav Pořádek

vedení daňově-poradenské společnosti, účetní

Rád pomáhám lidem.
Radim Beránek
TOP 09

17. Ing. Radim Beránek

živnostník - ubytovací, hostinská a pivovarnická činnost

Řadu let cestuji po světě s kamarády a dnes i s rodinou, občas kolo, lyže, stará auta a motorky. Provozuji minipivovar jehož provoz technicky zajišťuji dále bar a penzion v centru města. Zde se realizuji také v různých stavebních úpravách a rekonstrukcích.
KDU-ČSL

18. Mgr. Irena Duchoňová

vedoucí Kontaktního místa pro bydlení

Řadu let se zabývám dvěma tématy: dostupné bydlení a kvalitní sociální práce. Obě se dotýkají základních potřeb člověka, jsou propojená a jedno bez druhého nestačí k umenšení lidské nouze. Hledám proto cesty, jak jednotlivci či rodině pomoci najít domov - ať již v podobě získání nového bydlení nebo udržení bydlení stávajícího.
KDU-ČSL

19. Miroslav Hovorka

koordinátor výroby v automobilovém průmyslu

Jsem Budějčák, táta tří dětí, a bydlím s rodinou na sídlišti Máj, takže sám zažívám problémy s parkováním. Po městě jezdím hlavně na kole, MHD a výjimečně autem
a tak vidím, že v dopravě je co zlepšovat. A protože nedělám věci napůl, tak bych rád dotahoval do úspěšného konce změny k lepšímu v našem městě.
Lada Klímová
TOP 09

20. Mgr. Lada Klímová

vysokoškolský pedagog

Sport, cestování a historické romány patří k sobě i ke mně.

Kandidátní listina

Kompletní seznam kandidátů do komunálních voleb v Českých Budějovicích 2022