Přeskočit na hlavní obsah

Město České Budějovice bylo za rok 2021 Indexem kvality vyhodnoceno jako druhé nejlepší místo pro život v Jihočeském kraji a jako 15.té v ČR. Byly poměřovány kategorie jako je dostupnost lékařské péče, míra znečištění ovzduší, nezaměstnanost a pracovní nabídky, počet exekucemi zatížených obyvatel, výše vyplacených dávek hmotné nouze vztažený na počet obyvatel, ale také finanční dostupnost bydlení, která se počítá jako průměrná prodejní cena za metr čtvereční v dané obci vztažená k průměrné hrubé mzdě. Na rozdíl od všech indexových parametrů právě v otázce bydlení se město propadlo až na 17. místo v Jihočeském kraji a na 197. místo v ČR (https://www.obcevdatech.cz/ceske-budejovice). Takže ačkoli by, jak praví klasik, chtěl v Budějovicích žít každý, tak vlastně nemůže. Bydlení je příliš nedosažitelné a drahé, je jedno zda si byt chcete koupit nebo pronajmout.

 

Řešením by mohlo být městské nájemní bydlení a různé alternativní formy bydlení pro specifické skupiny obyvatel s jejich zdravotními či sociálními potřebami. Samozřejmě bez výstavby nových bytů, ať již označených jako běžné bydlení pro nejširší veřejnost, dostupné bydlení pro lidi v sociální nouzi a startovací byty pro ty, kteří prostě potřebují „vykopnout do života“. V tom všem nesmíme zapomenout na naše seniory, občany se zdravotním či psychickým omezením a jednotlivce s omezenou svéprávností. Ideální pro soužití všech těchto skupin obyvatel v jednom domě je dobře provedený sociální mix v daném domě, a to jak složením obyvatel, tak velikostmi bytů, který bude pravidelně vyhodnocován. Kromě výstavby nových bytů pak je cestou k navýšení bytových jednotek rekonstrukce stávajících nevyužívaných objektů v majetku města na byty nebo spolupráce s developery. Je dobré, že právě v této otázce již město České Budějovice jedná a připravuje výstavbu cca 300 nových bytů pro své občany. KDU-ČSL a TOP 09 – Společně pro Budějovice ve volebním období let 2022–2026 nalézt možnost financování nových bytů a prosadit dokončení této nové výstavby.

 

Jenže… vždy budou nějaké další specifické potřeby obyvatel města ohledně bydlení a života ve městě. A to ať již se jedná o občany, kteří se ocitli v akutní bytové a sociální nouzi, rodin se seniory, osoby s duševním onemocněním či umírající. Městu České Budějovice chybí jako alternativní forma bydlení městská ubytovna, počet míst v chráněném bydlení pro osoby s duševním onemocněním a v domovech pro seniory je omezený a aktuálním potřebám města nevyhovující, kapacita azylového domu pro ženy je nedostatečná, azylový dům pro kompletní rodiny a tréninkové bydlení pro mladistvé z dětských domovů, stejně jako lůžková forma hospice chybí úplně. Je třeba to změnit. Zpočátku třeba zlepšením koordinace a spolupráce všech participujících sociálních organizací města na změně nepříznivého sociálního stavu jednotlivce či rodiny, podporou a dopomoci v podání žádosti o dávky sociální podpory. Je nutné podpořit seniory, občany s fyzickým či psychickým omezením a jejich rodiny, aby mohli žít ve svém bytě až do konce života pomocí kvalitní terénní sociální práce a zajištěním osobní bezpečnosti různou formou typu tísňové péče.

 

Ano, chceme podpořit vznik a provozování městské ubytovny pro občany města České Budějovice, kteří nedosáhnou finančně na jiný typ bydlení nebo potřebují rychle vyřešit svou bytovou nouzi na přechodnou dobu. Chceme, aby došlo k navýšení ubytovacích kapacit azylového domu pro ženy a aby byl v našem městě azylový dům pro kompletní rodiny v bytové a sociální nouzi, stejně jako chráněné tréninkové bydlení pro děti odcházející z dětských domovů nebo sociálně ohrožených neúplných rodin. V rámci sociálních inovací chceme iniciovat navýšení kapacit chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a vznik sdíleného bydlení lidí s duševním onemocněním a studentů. Chceme navýšení kapacit v domovech pro seniory. Samoživitelky a samoživitele podpoříme v přednostním umístění dítěte do jeslí, školky a školní družiny, protože to jim umožní získat a udržet si zaměstnání a tím i bydlení. Chceme iniciovat vznik a činnost lůžkového hospice v Českých Budějovicích.

Irena Duchoňová,
kandidátka do Zastupitelstva za KDU-ČSL a TOP 09 – Společně pro Budějovice